nix-env

nix-env

TLDR

List all installed packages

$ nix-env -q
copy

Query installed packages

$ nix-env -q [search_term]
copy

Query available packages

$ nix-env -qa [search_term]
copy

Install package

$ nix-env -iA nixpkgs.[pkg_name]
copy

Install a package from a URL

$ nix-env -i [pkg_name] --file [example.com]
copy

Uninstall package

$ nix-env -e [pkg_name]
copy

Upgrade one package

$ nix-env -u [pkg_name]
copy

Upgrade all packages

$ nix-env -u
copy

Copied to clipboard
free 100$ digital ocean credit