code

code

TLDR

Open VS Code

>_ code
copy

Open the current directory in VS Code

>_ code .
copy

Open a file or directory in VS Code

>_ code [path/to/file_or_directory]
copy

Open a file or directory in the currently open VS Code window

>_ code --reuse-window [path/to/file_or_directory]
copy

Compare two files in VS Code

>_ code -d [file1] [file2]
copy

Copied to clipboard
free 100$ digital ocean credit